ریتون در نمایشگاه BAUMA 2019 حضور یافت

نمایشگاه BAUMA 2019 بزرگترین نمایشگاه ساختمان و پروژه‌های ساخت در دنیا است که هر 4 سال در شهر مونیخ آلمان برگزار می‌شود. این نمایشگاه همچنین از نظر تعداد شرکت کننده و وسعت بزرگترین نمایشگاه جهان است .
آخرین دوره این نمایشگاه از تاریخ 8 تا 14 آپریل 2019 (7 روز) برگزار شد.

در این نمایشگاه شرکت Rhyton Solutions GmbH به عنوان EMC شرکت نموده است و سه شرکت
درسا رسانه هوشمند، ساختارهای اطلاع رسانی نوین گستر (SON)، پرتو راهگشا نوین قشم (LOGIICO) به عنوان Co-Exhibitor شرکت نموده اند.

در اهمیت این نمایشگاه باید عنوان کرد، این نمایشگاه با 614000 مترمربع فضای نمایشگاهی پذیرای 3700 شرکت از 64 کشور دنیا بود و 620000 نفر از 200 کشور دنیا از آن بازدید کرده اند.

با مذاکرات انجام شده موفق به اجاره غرفه رایتون در بخش تحت بوشش BMVI (وزارت فدرال حمل و نقل و زیرساخت‌های دیجیتال) در دو بخش مختلف سالن شدیم.

نکته مهم این بخش، مراجعه سازمان‌ها و سرمایه گذاران آلمانی که عضو اتاق بازرگانی آلمان بودند به این بخش بود. به طوری که بسیاری از مدیران ارشد وزارت خانه‌های آلمان و اتریش از غرفه این شرکت و توانمندی آن بازدید کردند.

در طول مدت نمایشگاه با توجه به محل خاص غرفه، اکثر مدیران ارشد دولتی آلمان به بخش MBVI و در نتیجه آن به غرفه Rhyton مراجعه می‌نمودند.
در مجموع در مدت نمایشگاه با بیش از 25 مدیر ارشد دولتی جلساتی برگزار شد که برخی از آنها منجر به برنامه ریزی اقداماتی برای پس از نمایشگاه شدند.

در مدت نمایشگاه جلسات متعددی با سایر شرکت کنندگان در غرفه رایتون یا در غرفه شرکت مقابل برگزار شد که به شکل مرسوم نمایشگاه ها به معرفی توانمندی‌های طرفین پرداخته شد.