تاسیس شعبه مستقل کانادا (تورنتو/کانادا)

شعبه مستقل کانادا با هدف ارایه محصولات IoT و نرم افزاری در شاخه Medical و Healthcare تاسیس شد.

با تاسیس این شعبه، فعالیت‌های مرتبط با Medical و Healthcare به این دفتر که در تورنتو کانادا قرار دارد منتقل خواهد شد.

این شعبه همچنین مدیریت فعایت‌های شبکه رایتون در کانادا و مکزیک را بر عهده خواهد داشت.