وبینار آشنایی با خانه نوآوری و فناوری استانبول

وبینار معرفی خانه نوآوری و فن آوری استانبول (IHIT) چهارشنبه 6 بهمن ساعت 10:30 صبح برای آشنایی با ویژگیهای بارز، مزیت های ویژه و ارزش افزوده شامل میزان حمایت معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری برگزار میشود.
ثبت نام وبینار: https://b2n.ir/d38924
کسب اطلاعات بیشتر: 88222756