وبینار پویش صادرات بازی و انیمیشن ایرانی به آسیای جنوب شرقی

تجربه ریتون نشان می دهد موفقیت در هیچ بازاری با یک نشست اتفاق نمی افتد.

برای موفقیت ، نیاز به نشست های هدفمند ، جلسه های متعدد ، حضور فیزیکی در بازار هدف ، حضور فیزیکی طرف مقابل در ایران و حضور نمایشگاهی است .

از این رو ، ریتون ایران پس از پویش های موفق اروپا ، آفریقا ، ترکیه و اوراسیا پویش آسیای جنوب شرقی را به عنوان یکی از پویش های پنج گانه خود در سال 1400 ، 1401 برنامه ریزی کرده است.

تفاوت این رویداد با نشست های قبل ریتون اضافه شدن سخنرانی ها ، تعداد اتاق نامحدود برای جلسات ، بخش مشتری یابی برای نخستین بار و بخش pitch to the world است.

هدف از این رویداد بازار سنجی ، شناسایی همکار تجاری و مشتری یابی است.

این پویش با نشست مشتری یابی و پارتنریابی Asean 2021 آغاز می شود و شامل 5 برنامه هدفمند طی 8 ماه است.

در اولین قدم روز چهارشنبه 21 مهر ماه ساعت 17 وبینار پویش صادرات بازی و انیمیشن ایرانی به آسیای جنوب شرقی برگزار شد.

جهت دیدن وبینار به آدرس https://aparat.com/v/wzBpv مراجعه نمایید .