غرفه رایتون در نمایشگاه Hannover Messe 2019

نمایشگاه Hannover Messe 2019 بزرگترین رویداد فناوری در جهان است که با توجه به منحل شدن نمایشگاه Cebit که 36 دوره آن هر ساله در آلمان برگزار شده بود، با نامه رسمی نمایشگاه در این نمایشگاه ادغام شد.

گروه رایتون، در این نمایشگاه به عنوان EMC شرکت نمود تا ضمن معرفی حضور خود در بازار آفریقای شرقی، محصولات و خدمات دو شرکت تحت پوشش خود، درسا رسانه هوشمند و ساختارهای اطلاع رسانی نوین گستر (SON) را ارایه نماید.

این نمایشگاه از تاریخ اول تا پنجم اپریل 2019 در شهر هانوفر آلمان برگزار شد و با توجه به اهمیت فوق العاده آن توسط صدر اعظم آلمان (خانم آنگلا مرکل) افتتاح شد.

چهار محصول و خدمت در این نمایشگاه ارایه شد:
• مجموعه نرم افزار Rhyton Project ERP
• مجموعه نرم افزار Rhyton HSEye
• مجموعه خدمات Rhyton Big Data Analytics
• مجموعه نرم افزار Rhyton Fleet Management

با بررسی شرایط مختلف غرفه تصمیم گرفته شد غرفه رایتون در بخش Young Tech Enterprises برگزار شود تا از فرصت های این بخش نیز استفاده نمود.

حضور شرکت‌های معتبر جهانی در این حوزه مانند Aveva, SAP, Microosft, IBM, … در این بخش خود موید این امر است

همینطور سالنی برای مذاکره با سرمایه گذاران تعبیه شده بود که طی چند جلسه با سرمایه گذاران، جوانب امر بررسی شد

سالنی نیز برای ارایه توانمندی های شرکت (سمینار) پیش بینی شده بود که با هماهنگی صورت گرفته از این فرصت برای معرفی محصولات شرکت استفاده شد

روز سوم نمایشگاه برنامه صبحانه با سرمایه گذاران برگزار شد. رایتون نیز موفق شد با 4 شرکت سرمایه گذاری اروپایی راهکارهای توسعه فعالیت خود را بررسی نماید. از مهمترین این شرکت ها شرکت سرمایه گذاری Amazon بود.گ